طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
حالت جوی بجنورد

حالت جوی بجنورد

حالت جوی بجنورد

حالت آب و هوای بجنورد را در گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان مشاهده کنید.

کاهش ابر, بجنورد, گرد و خاک, حالت جوی بجنورد

کاهش ابر, بجنورد, گرد و خاک, وضعیت جوی

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بجنورد ، در 24 ساعت آینده هوای شهرستان بجنورد کمی ابری در پس از ظهر باد و گرد و خاک و کاهش ابر پیش بینی می شود.

سرعت باد: ۱ متر بر ثانیه, ۴ کیلومتر بر ساعت

نم نسبی: % ۷۲

دید افقی: ۹۰۰۰متر

دمای فعلی :17 درجه سانتیگراد

بیشنه دما در 24 ساعت آینده: 27 درجه سانتیگراد

کمینه دما در 24 ساعت آینده:16 درجه سانتیگراد

جوی آرام در بجنورد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات