طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
١٥ هزار تبعه خارجی در ایران تحت پوشش بیمه قرار گرفتند

١٥ هزار تبعه خارجی در ایران تحت پوشش بیمه قرار گرفتند

بیش از 40 درصد طرح های مرتعداری شاهرود تحت پوشش بیمه قرار گرفت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران با اشاره به حضور ٢ میلیون نیروی کار خارجی در ایران از پوشش بیمه ای ١٥ هزار نفر از اتباع خارجی در ایران خبر داد.

وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی, علی ربیعی, بیمه, ١٥ تبعه خارجی ایران تحت پوشش بیمه قرار

وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی, علی ربیعی, بیمه, تبعه خارجی

به نقل از حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در مراسم رونمایی از «سامانه اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی و رونمایی از کتاب مجموعه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی اتباع خارجی و ایرانیان خارج از ایران»، گفت:٣٠٠ میلیون نیروی کار مهاجر در جهان داریم و این تعداد می تواند معرف پنجمین کشور پرجمعیت مجازی در جهان محسوب شوند.

وی به 2 عامل اصلی قیمت نیروی کار و دانش و مهارت نیروی متخصص اشاره کرد و گفت: تفاوت کشورها سبب می شود برخی تمایل به پذیرش و برخی تمایل به اعزام نیروی کار داشته باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران با تأکید بر ضرورت ثبات نیروی کار و امنیت شغلی شاغلان خارجی افزود: تامین اجتماعی هم ایجاد زمینه روانی و امنیت برای ایرانیان و هم ثبات شغلی خارجیان در ایران را دنبال می کند.

وی از پوشش بیمه ای 15 هزار نیروی کار خارجی خبر داد و گفت: ایران هم پذیرنده نیروی کار و هم اعزام کننده است و اگر نیروی غیررسمی را در نظر بگیریم می توانیم بگوییم نزدیک به ٢ میلیون شغل ایرانی توسط خارجی ها اداره می شود.

پیوند اعضا تحت پوشش بیمه قرار گرفت
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات