طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
پایان رقابت قهرمانی آلیش بانوان

پایان رقابت قهرمانی آلیش بانوان

پایان رقابتهای شیرجه بانوان با قهرمانی چین

رقابت های آلیش قهرمانی بانوان بزرگسالان مازندران با قهرمانی تیم بهشهر پایان یافت.

مسابقه قهرمانی, ساری, رقابت های قهرمانی, پایان رقابت قهرمانی آلیش بانوان

مسابقه قهرمانی, ساری, رقابت های قهرمانی, مسابقه آلیش

به نقل از خبرنگار از ،شهرام جعفری رئیس هیئت کشتی بهشهر گفت: این رقابت ها در خانه کشتی تختی برگزار و تیم های بهشهر، قایمشهر و ساری به ترتیب به مقام های اول ، دوم و سوم رسیدند.

وی با بیان اینکه آلیش بهشهر از چند ماه قبل فعالیت خود را با ۵ ورزشکار بانو شروع کرد، افزود: در این مدت با توجه به فراهم بودن امکانات اولیه و مکان مناسب تمرین ، تعداد این آلیش کاران چند برابر افزایش یافت .

حضور تیم بانوان اسکواش باز کرمانشاهی دَر رقابت هایِ قهرمانی کشور
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات