طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
فرهنگی و هنریپایان زندگی آنجلینا جولی و برد پیت

پایان زندگی آنجلینا جولی و برد پیت

جدایی آنجلینا جولی و برد پیت پس از 12 سال!

انجلینا جولی پس از ١٢ سال زندگی مشترک با برد پیت در خواست طلاق و جدایی داد.

برترین ها: آنجلینا جولی پس از ١٢ سال زندگی مشترک با برد پیت در خواست طلاق داد.

او علت این جدایی را اختلاف های حل نشدنی و همچنین روش تربیت و برخورد برد با بچه ها و مصرف عمده ماری جوانا و الکل و خشم عمده از حد او اعلام کرده است.


آنجلینا جولی, برد پیت, آنجلینا جولی, پایان زندگی آنجلینا جولی برد پیت

برد پیت, آنجلینا جولی

برد پیت, آنجلینا جولی, برد پیت, پایان زندگی آنجلینا جولی برد پیت

آنجلینا جولی, آنجلینا جولی, برد پیت, پایان زندگی آنجلینا جولی برد پیت

برد پیت, آنجلینا جولی, برد پیت, پایان زندگی آنجلینا جولی برد پیت

آنجلینا جولی, برد پیت, آنجلینا جولی, پایان زندگی آنجلینا جولی برد پیت

برد پیت, آنجلینا جولی, برد پیت, پایان زندگی آنجلینا جولی برد پیت

برد پیت, آنجلینا جولی, برد پیت, پایان زندگی آنجلینا جولی برد پیت

آنجلینا جولی, برد پیت, آنجلینا جولی, پایان زندگی آنجلینا جولی برد پیت

آنجلینا جولی, برد پیت, آنجلینا جولی, پایان زندگی آنجلینا جولی برد پیت

جدایی برد پیت وَ آنجلینا جولی حقیقت دارد؟
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات