طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
پایان مهر آخرین مهلت نام نویسی برای دریافت تک کارت فرهنگیان

پایان مهر آخرین مهلت نام نویسی برای دریافت تک کارت فرهنگیان

تمدید مهلت ثبت نام تک کارت فرهنگیان

اطلاعات 31هزار و12 فرهنگی مازندران ، جهت دریافت تک کارت فرهنگیان ثبت شد.

کارت فرهنگیان, ساری, دریافت کارت, پایان مهر آخرین مهلت نام نویسی دریافت تک کارت فرهنگیان

کارت فرهنگیان, ساری, دریافت کارت, نام نویسی
به نقل از خبرنگار از ، عسگری نیکزاد ، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش مازندران گفت: در اجرای سیاست ها و راهبردهای ابلاغی وزارت آموزش و پرورش به منظور انجام امور اداری، مالی و رفاهی کارکنان در قالب تک کارت ، 31012 نفر از کارکنان استان در سایت profile.medu.ir نام نویسی کردند.

وی با بیان اینکه از این تعداد اطلاعات 7800 نفر به پایگاه ارسال و کارت برای افراد صادر شد افزود: اطلاعات 13هزارو 716 نفر در حال بررسی و اطلاعات 3669 نفر در حال بررسی در شهرستانها و نقاط استان است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش مازندران گفت : 7هزار و984 نفر از کارکنان تاکنون ثبت نام نکرده اند که طی بخشنامه ای به شهرستانها و نقاط اعلام خواهد شد تا پایان مهر نسبت به نام نویسی در سامانه اقدام کنند.

پایان خرداد ماه آخرین مهلت مراجعه اتباع خارجی بَرای دریافت کارت آمایش
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات