طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
پرداخت 247میلیاردتومان ازمطالبات گندمکاران زنجانی

پرداخت 247میلیاردتومان ازمطالبات گندمکاران زنجانی

تلخی کام گندمکاران از تاخیر در پرداخت مطالبات

247 میلیاردتومان از مطالبات 445 میلیاردتومانی گندمکاران استان زنجان پرداخت شده است.

گندم, خرید, گندمکاران, پرداخت میلیاردتومان ازمطالبات گندمکاران زنجانی

گندم, خرید, گندمکاران, زنجان
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زنجان؛ مدیرغله وخدمات بازرگانی استان زنجان با اشاره به پایان خرید گندم، گفت: امسال 348 هزارتن گندم از کشاورزان استان خریداری شد.
منصوری با بیان اینکه این میزان خرید نسبت به پیش بینی ها که 300 هزارتن بود،بیش از 48هزار تن بیشتر است افزود:
نیمی از گندم تولیدی به شهرستان خدابنده اختصاص دارد.
مدیرغله وخدمات بازرگانی استان زنجان افزود: تاکنون 247 میلیاردتومان از مجموع مطالبات 445میلیاردتومانی گندمکاران استان پرداخت شده است.
گفتنی است:تا نیمه مهر،سیلوی ولایت قره بلاغ سلطانیه برای تحویل احتمالی گندم فعال خواهدبود.

پرداخت طلب گندمکاران
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات