طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
پروازهای جمعه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

پروازهای جمعه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

پروازهای جمعه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در باشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.

فرودگاه دشت ناز, ساری, فرودگاه بین المللی, پروازهای جمعه فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

فرودگاه دشت ناز, ساری, فرودگاه بین المللی, پرواز ساری مشهد

به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،پروازهای جمعه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به این شرح است.

ورود

خروج

مسیر پرواز

زمان اجرا

01:00

23:30 (روز قبل )

مشهد- ساری

جمعه

6:30

5:30

ساری - تهران

15:00

14:00

مشهد - ساری

17:00

16:00

ساری - مشهد

15:20

14:25

مشهد - ساری

17:10

16:15

ساری - مشهد

20:20

19:20

تهران - ساری

22:30

21:10

ساری - مشهد
پروازهای پنج شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات