طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

پروازهای دوشنبه از فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز
پروازهای دوشنبه از فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز را در باشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.

دستغیب, پروازهای, فرودگاه, پروازهای دوشنبه فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز

دستغیب, پروازهای, فرودگاه, دوشنبه, شیراز

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ پروازهای دوشنبه بیست و ششم مهر95را از فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیرازبه شرح زیر است.زمان پرواز

مقصد

04:30

تهران

05:00

تهران

06:00

بندرعباس

07:00

تهران

07:50

تهران

08:15

بندرلنگه

09:00

لاوان

09:15

خارک

09:30

تهران

09:40

مشهد

10:10

آبادان

11:35

تهران

11:50

اصفهان

12:30

تهران

14:40

تهران

15:00

زاهدان

15:15

مشهد

15:15

تهران

15:30

تهران

16:030

کیش

16:45

تهران

17:00

تهران

17:30

مشهد

17:30

آبادان

18:10

کیش

18:20

تهران

18:55

بندرعباس

19:00

مشهد

19:00

مشهد

19:30

تبریز

20:00

تهران

20:15

تهران

20:15

کیش

21:15

مشهد

21:35

تهران

21:45

تهران

22:00

تهران

22:15

اهواز

22:25

تهران

22:40

تهران

22:45

تهران

23:00

تهران

پروازهای خارجی

مقصد

زمان پرواز

استانبول

01:35

شارجه

13:45

دبی

15:30


پروازهای چهارشنبه از فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز
facebook google telegram twitter whatsApp