طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
پروازهای 31 شهریور فرودگاه کرمان

پروازهای 31 شهریور فرودگاه کرمان

پروازهای 27شهریور فرودگاه کرمان

اطلاعات پروازهای فرودگاه بین المللی کرمان رادرسایت باشگاه خبرنگاران جوان مشاهده کنید.

فرودگاه, پرواز, کرمان, پروازهای شهریور فرودگاه کرمان

فرودگاه, پرواز, کرمان

به نقل از خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازکرمان،اطلاعات پروازهای امروزبه شرح زیراست:

کمپانی هواپیمایی

شماره پرواز

روز

نوع هواپیما

مبداء

تاریخ و ساعت

مقصد

وضعیت

ماهان

1053

چهار شنبه

A306

تهران

1395/06/31 01:20

کرمان

نشست(00:05)

ماهان

1050

چهار شنبه

A306

کرمان

1395/06/31 05:30

تهران

پرواز کرد(05:34)

ماهان

4562

چهار شنبه

BA11

کرمان

1395/06/31 06:00

شیراز

پرواز کرد(06:15)

ماهان

1051

چهار شنبه

A30B

تهران

1395/06/31 09:50

کرمان

نشست(09:55)

ماهان

1054

چهار شنبه

A306

کرمان

1395/06/31 10:50

تهران

ماهان

4563

چهار شنبه

BA11

شیراز

1395/06/31 13:00

کرمان

طبق برنامه

ماهان

1059

چهار شنبه

A306

کرمان

1395/06/31 14:00

مشهد

طبق برنامه

ماهان

1058

چهار شنبه

A306

مشهد

1395/06/31 18:10

کرمان

طبق برنامه

ماهان

1079

چهار شنبه

BA11

تهران

1395/06/31 18:40

کرمان

طبق برنامه

ماهان

1078

چهار شنبه

BA11

کرمان

1395/06/31 19:40

تهران

طبق برنامه

ماهان

1055

چهار شنبه

A306

تهران

1395/06/31 20:00

کرمان

طبق برنامه

ماهان

1052

چهار شنبه

A306

کرمان

1395/06/31 21:00

تهران

طبق برنامه

ماهان

1053

پنج شنبه

A306

تهران

1395/07/01 01:20

کرمان

طبق برنامه

31شهریور / پروازهای فرودگاه بیرجند
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات