طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
پروازهای فرودگاه اردبیل چهارشنبه 31 شهریورماه

پروازهای فرودگاه اردبیل چهارشنبه 31 شهریورماه

2 شهریورماه / پروازهای فرودگاه های خراسان جنوبی

برنامه پروازهای فرودگاه اردبیل را در باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اردبیل مشاهده کنید.

اردبیل, پروازهای, اردبیل, پروازهای فرودگاه اردبیل چهارشنبه شهریورماه

اردبیل, پروازهای, اردبیل, فرودگاه

به نقل از اردبیل؛ پروازهای چهارشنبه 31 شهریور ماه از فرودگاه اردبیل به این شرح می باشد.

روز پرواز

مسیر پرواز

ترمینال

زمان

مبدا

مقصد

چهارشنبه

تهران

اردبیل

ورودی داخلی

11:55

مشهد

اردبیل

ورودی داخلی

13:00

تهران

اردبیل

ورودی داخلی

14:35

تهران

اردبیل

ورودی داخلی

15:30

اردبیل

تهران

خروجی داخلی

12:40

اردبیل

تهران

خروجی داخلی

14:00

اردبیل

مشهد

خروجی داخلی

15:20

اردبیل

تهران

خروجی داخلی

16:30پروازهای صبحگاهی فرودگاه اردبیل به 28 پرواز رسید
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات