طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
31شهریور / پروازهای فرودگاه بیرجند

31شهریور / پروازهای فرودگاه بیرجند

29شهریور / پروازهای فرودگاه بیرجند

در فرودگاه بیرجند امروز چهارشنبه 31 شهریور ماه 4 پرواز انجام می شود.

31شهریور, پرواز, بیرجند خراسان جنوبی, پروازهای فرودگاه بیرجند شهریور

31شهریور, پرواز, بیرجند خراسان جنوبی

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند ؛برنامه امروز پروازهای فرود گاه بیرجند به شرح زیر است:

پرواز ایران ایر تهران-بیرجند ساعت پرواز 13:50

پرواز ایران ایر بیرجند-مشهد ساعت پرواز 16:00

پرواز ماهان مشهد- بیرجند ساعت پرواز 15:35

پرواز ماهان بیرجند-تهران ساعت پرواز17:20

29 خرداد / پروازهای فرودگاه بیرجند
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات