طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

پروازهای یکشنبه از فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز را در باشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.

بین المللی, پرواز, فرودگاه, پروازهای یکشنبه فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز

بین المللی, پرواز, فرودگاه, شیراز, فارس
به نقل از طاها پخشاز طاها پخش؛ پروازهای یکشنبه دوم آبان 95را از فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیرازبه شرح زیر است.

پروازهای داخلی
مقصد پرواز
خارک 09:30
ساری 09:35
لاوان 09:45
بهرگان 10:00
اصفهان 10:05
مشهد 10:30
لاوان 11:40
کرمان 11:45
عسلویه 12:00
تهران 12:10
اصفهان 12:20
تهران 12:30
آبادان 12:50
تهران 13:05
تهران 15:15
تهران 15:15
تهران 15:40
مشهد 16:00
قشم 16:35
مشهد 17:15
تهران 18:00
تهران 18:15
تهران 18:20
مشهد 19:00
اصفهان 19:00
مشهد 19:05
کیش 19:45
تهران 20:00
اهواز 20:15
تهران 20:15
تهران 21:00
مشهد 21:05
تهران 21:15
تهران 22:00
کیش 22:15
تهران 22:30
تهران 22:45

پروازهای خارجی
مقصد
پرواز
استانبول
01:35
دوحه
05:00
کویت
08:30
شارجه
13:45
دوبی

18:05

facebook google telegram twitter whatsApp