طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
۲۸ پروژه انکشافی به ارزش نزدیک به یک میلیارد افغانی امضا شد

۲۸ پروژه انکشافی به ارزش نزدیک به یک میلیارد افغانی امضا شد

کمیسیون تدارکات ملی ۲۰ قرارداد به ارزش ۵.۵ میلیارد افغانی را تایید کرد

وزارت احیا وانکشاف دهات قرار داد ۲۸پروژه انکشافی را در سه بخش سرک سازی٬ شبکه آبرسانی و ساختمان سازی در شهرک مهاجرین به ارزش بیش از ۹۲۶میلیون افغانی امضا کرد.

احیاء, وزارت, افغانستان, پروژه انکشافی ارزش نزدیک میلیارد افغانی امضا

احیاء, وزارت, افغانستان
به نقل از حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، نصیر احمد درانی٬ وزیر احیا وانکشاف دهات گفت: "قرار داد ۲۸پروژه انکشافی در بدل ۹۲۶.۱ میلیون افغانی که شامل سه بخش سرک سازی٬ اعمار برخی از منازل مسکونی در شهرک مهاجرین و شبکه آبرسانی می شود٬ امروز با چند شرکت خصوصی به امضا می رسد که بین شش تا دوسال تطبیق و به بهره برداری سپرده می شود.”

وزیر احیا وانکشاف دهات افزود، این پروژه ها شامل ساخت اماکن فرعی در شهرک الغسان ولسوالی قره باغ ولایت کابل٬ جغل اندازی و اسفالت سرک٬ اعمار پل و پلچک و اعمار دیوار احاطه می شوند که در ولایات سمنگان٬بغلان٬ تخار٬ لغمان٬ قندهار٬ کابل٬ بخ٬ غور٬ بامیان٬ فاریاب٬ جوزجان٬ کاپیسا٬ پروان٬ پنجشیر٬ فراه و پکتیا تطبیق می شود.

عظیم محسنی٬ نماینده مردم در بغلان گفت که تعدادی از ادارات دولتی درحالی که مدت سال مالی رو به اتمام است نتوانسته که ۲۰درصد از بودجه خود را به مصرف برساند اما وزارت احیا وانکشاف دهات و وفواید عامه تاکنون ۸۰درصد از بودجه انکشافی شان را به مصرف رسانده است.

به نقل از جمهور، با تطبیق این پروژه ها در بخش ترانسپورت۸۴۶۷۵روزکاری ایجاد می گردد و ۵۳۷۸۰نفر ازاین پروژه های مستفید می شوند.

قابل ذکر است که وزارت احیا وانکشاف دهات از اول سال جاری تاکنون به تعداد ۱۰۷۸۵پروژه را به ارزش بیش از ۲۹۲میلیون دالر در بخش های ترانسپورت٬ آبیاری٬ تهیه آب آشامیدنی صحی٬ صحت٬ تعلیم و تربیه٬ برق وانکشاف محل در ۳۴ولایت کشور تطبیق و به بهره برداری سپرده است.

اختصاص 20 میلیارد تومان به پروژه انتقال آب از سد سلمان فارسی به جهرم
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات