طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
فرهنگی و هنریپیام بهرام بیضایی و مژده شمسایی به شجریان

پیام بهرام بیضایی و مژده شمسایی به شجریان

فیلم پیام تبریک محمدرضا شجریان به مناسبت فرا رسیدن سال 95

بهرام بیضایی و همشرش مژده شمسایی به مناسبت اول مهر زادروز استاد آواز ایران، محمدرضا شجریان پیامی منتشر کرده اند.

وب سایت سینما سینما: بهرام بیضایی و همشرش مژده شمسایی به مناسبت اول مهر زادروز استاد آواز ایران، محمدرضا شجریان پیامی منتشر کرده اند که در ادامه می خوانید:

مژده شمسایی, بهرام بیضایی, محمدرضا شجریان, پیام بهرام بیضایی مژده شمسایی شجریان

بهرام بیضایی, مژده شمسایی, محمدرضا شجریان


چهچهِ دوست

بهرام بیضایی

این چند سطرِ سٓرگردان نوشته ی نوروز ٩۵ خورشیدی است که عکسِ استاد را دیدم رنجور و سرتراشیده.

روزِ غم باز به نوروز اُفتاد / دشمنِ عشق چُو پیروز اُفتاد!

سوگ در سور زد و رنج به غٓنج / بانگِ سُرنا زِ دَک و پوز اُفتاد!

ساز بٓر سیم شکستش مضراب / زخمه در دستِ زرْاَندوز اُفتاد!

آن که آوازه ی آوازش بود / از چه آوازِ دلْ آفروز اُفتاد!

پوست کَندَند بخیلان از دٓفّ / تا دنیا در کفِ پُفیوز اُفتاد!

تار بین غمْ زده و کاسه به دست / تا که شیپور سٓرِ غوز اُفتاد!

می زَنَد بٓر سَر خُود سنج به درد / دُهُل از تاختن و توز اُفتاد!

چنگِ گیسو زده فریاد آمد / اشکِ آتش لبِ شب سوز اُفتاد!

از کمانچه به جُز از آه مٓبین / چون به گیتی کلَک و دوز اُفتاد!

نایِ ششْ بَند شدَش بند از بَند / جشنِ هَر روزه ی چلغوز اُفتاد!

چهچهِ دوست در آتش زد و عشق / در دلِ هَر هنرآموز اُفتاد!

بی تو به سر نمی شود

مژده شمسایی

تولد شما برای من تولد دوباره ی آواز ایرانی است.

تولد شما برای من تولد دوباره ی موسیقی ایرانی است.

صدای شما برای من صدای ایران است. ایرانی که دوستش دارم.

پاینده بمانید و آزاده همچنان که همیشه بوده اید.

دست ابلیس و اهرمن از شما کوتاه.

عمرتان بلند و سایه تان بر سر موسیقی پایدار.

تاج سرید استاد شجریان نازنین تولدتان مبارک!

این روزها در خانه و در راه با صدای بلند با شما می خوانم "بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود.

روایتگری استادانه بهرام بیضایی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات