طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ورزشیپیروزی پرسپولیس دو مدله بود!

پیروزی پرسپولیس دو مدله بود!

پیروزی یک نیمه ای پرسپولیس

پرسپولیس در بازی با سپاهان از دو مدل لباس استفاده کرد. البته هر دو مدل اختصاص به کمپانی جیووا داشتند.

ورزش سه: پرسپولیس در بازی با سپاهان از دو مدل لباس استفاده کرد. البته هر دو مدل اختصاص به کمپانی جیووا داشتند. تفاوت این دو مدل از سر آستین ها مشخص است. به نظر  می رسد پیراهنی که پرسپولیس در نیمه اول برتن داشت ایتالیایی بود و پیراهنی که در نیمه دوم مورد استفاده قرار گرفت ایرانی بود. همان طور که اشاره شده تفاوت مدل ها در یقه و سر آستین بود.


با توجه به گرمی هوا علاوه بر پرسپولیس خیلی از تیم ها در پایان نیمه اول پیراهن های خود را تعویض می کنند اما در بیشتر تیم ها مدل ها یکی است.

, , , پیروزی پرسپولیس مدله بود!

, , , پیروزی پرسپولیس مدله بود!

فیلم پیروزی پرسپولیس در روز آخرین گل یاغی
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات