طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
قبل بینی آسمان صاف تا کمی ابری با وزش باد
قبل بینی آسمان صاف تا کمی ابری و وزش باد

حالت هوای استان چهارمحال و بختیاری در 24 ساعت آینده، صاف تا کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می شود.

چهارمحال و بختیاری, شهرکرد, هواشناسی, پیش بینی آسمان صاف کمی ابری وزش باد

چهارمحال و بختیاری, شهرکرد, هواشناسی

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد؛ اداره کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری، حالت هوای این استان در 24 ساعت آینده را صاف تا کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد، در 48 ساعت آینده کمی تا قسمتی ابری و وزش باد و در 72 ساعت آینده صاف تا کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد پیش بینی کرد.

بررسی نقشه های هواشناسی همچنین بیانگر روند کاهش نسبی دمای هوا در روزهای آینده است.

قبل بینی آسمان صاف تا قسمتی ابری، وزش باد و غبار رقیق
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات