طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
پیش بینی حالت جوی استان
پیش بینی حالت جوی استان

به گفته اداره کل هواشناسی استان در 24 ساعت آینده آسمان صاف تا کمی ابری ، گاهی وزش باد شدید وارتفاعات شمالی مه آلود را خواهیم داشت .

صاف تا کمی ابری, افزایش ابر, حالت جوی استان, پیش بینی حالت جوی استان

صاف تا کمی ابری, افزایش ابر, وضعیت جوی استان, قزوین, گاهی وزش باد

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، از قزوین ؛ برای 48 ساعت آینده هم آسمان صاف تا کمی ابری ،گاهی وزش باد شدید ،ارتفاعات شمالی مه آلود و از بعدازظهر افزایش ابر را شاهد هستیم .

همچنین برای 72 ساعت آینده ، آسمان صاف تاکمی ابری ،گاهی وزش باد شدید از بعدازظهر افزایش ابر در ارتفاعات رگبار و رعدوبرق پراکنده و مه آلود پیش بینی می شود .

پیش بینی حالت جوی هوای استان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات