طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
پیشرفت ۹۰درصدی قطعه اصفهان-سیستان بطول ۴۰کیلومتر دربخش زیرسازی

پیشرفت ۹۰درصدی قطعه اصفهان-سیستان بطول ۴۰کیلومتر دربخش زیرسازی

انجام زیرسازی 18 کیلومتر دیگر از محور هندیجان - ماهشهر

خط دوم محوربافق- میبد-زرین شهر آماده ریل گذاری خواهدشد.

میبد, اصفهان, خط دوم, پیشرفت ۹درصدی قطعه اصفهان-سیستان بطول کیلومتر دربخش زیرسازی

میبد, اصفهان, خط دوم, زرین شهر, بافق, ریل گذاری

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،مدیرکل راه آهن اصفهان گفت : عملیات زیرسازی قطعات هفت گانه این مسیر در استان اصفهان به طول ۲۷۰کیلومتر دهه فجر به پایان میرسد وبعد از آن این محور آماده ریل گذاری خواهدشد .

حسن ماسوری هزینه اجرای این طرح دربخش استان اصفهان را بالغ بر5 هزار و 700میلیارد ریال بیان و اظهار امید واری کرد : با مهیا شدن ریل وسایر ادوات روسازی، قطعه اصفهان- سیستان دردهه فجر امسال به بهره برداری برسد .

وی به تشریح پیشرفت قطعات هفت گانه طرح ملی خط دوم بافق – میبد- زرین شهردرمحدوده استان اصفهان اشاره کرد و افزود : درحال حاضر زیر سازی قطعه اصفهان – سیستان بطول ۴۰کیلومتر ، قطعه سیستان- مشک ، قطعه مشک – شبنم قطعه شبنم- ساسان ، قطعه ساسان – ارژنگ ، قطعه اصفهان- آبنیل وقطعه آبنیل - زرین شهر درحال اجراء است.
پیشرفت 99 درصدی زیرسازی مسیر راه آهن مهاباد - نقده
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات