طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیچشم انداز صنعت در نیمه دوم سال

چشم انداز صنعت در نیمه دوم سال

راه اندازی 7500 واحد های صنعتی نیمه فعال و راکد گلستان

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: «در شرایط کنونی نمی توان درباره چشم انداز بخش صنعت قضاوت کرد.»


اقتصاد ایران

خبرآنلاین:  رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: «در شرایط کنونی نمی توان درباره چشم انداز بخش صنعت قضاوت کرد.»

مهدی پورقاضی  درباره چشم انداز بخش صنعت در نیمه دوم سال اظهار داشت: «آمارها و اطلاعات راهنمای دقیقی در خصوص حالت صنعت نمی دهد.»

وی توضیح داد: «از یک طرف بعضی از آمارها درباره تولیدات و فروش کالاهای صنعتی، افزایش را نشان می دهد و حاکی از آن است که ما حرکت رو به بالا را آغاز کردیم، اما از طرف دیگر، در بعضی از صنایع همچنان رکود دامنه دار است و با مشکل مواجه هستیم.»

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: «هم اکنون صنایع بزرگ تغییر قابل توجهی در سیاست های خود ندادند. به عبارتی، خودروسازان، فولادی ها، پتروشیمی ها و... روی سیاست ها، توجه به بهره وری، بهبود کیفیت و جلب رضایت مشتری کمتر کار کردند و در نتیجه خیلی در حالت خوبی قرار ندارند و امکان دارد نتوانیم به اهداف و انتظارات برسیم.»

پورقاضی عنوان کرد: «قضاوت راجع به پیش بینی آینده کمی سخت است؛ به خصوص این که مسایل غیراقتصادی و سیاسی سایه روی مسایل اقتصادی انداخته است و یک مقدار نگرانی ها افزایش پیدا کرده است.»

وی خاطرنشان کرد: «دولت می تواند با تشکیل ستادی شامل وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط با امر توسعه صنعتی و نیز تشکل های صنعتی و معدنی و نمایندگان اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن کشاورزی ایران و کارشناسان اقتصادی مستقل و به راهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام به تدوین راهبرد استراتژی توسعه صنعتی کشور توسعه کند.»

چشم انداز مثبت اقتصاد روسیه علی رغم کاهش بهای جهانی نفت خام
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات