طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیتعطیلی مدارس به علت آلودگی هوا | کارتون

تعطیلی مدارس به علت آلودگی هوا | کارتون

پیشنهاد تعطیلی مدارس، یکی از چند راهکار مقابله با آلودگی هواست

خبر احتمال تعطیلی یک هفته ای یا حتی یک ماهه مدارس به علت آلودگی هوا به نقل از رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، دستمایه کارتون زیر اثر محمدرضا ثقفی قرار گرفته است.

روزنامه شهروند: خبر احتمال تعطیلی یک هفته ای یا حتی یک ماهه مدارس به علت آلودگی هوا به نقل از رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، دستمایه کارتون زیر اثر محمدرضا ثقفی قرار گرفته است.

تعطیلات رسمی, تعطیلات رسمی, تعطیلات رسمی, کارتون تعطیلی مدارس علت آلودگی هوا

تعطیلات رسمی

تعطیلی مدارس مسکنی برای رفع مشکل آلودگی هوا / چالشی غبار گرفته به وسعت آسمان
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات