طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
بیش از 50 کارگاه آموزشی-ترویجی برای کشاورزان و دامداران برگزارشد

بیش از 50 کارگاه آموزشی-ترویجی برای کشاورزان و دامداران برگزارشد

عرضه جو در بورس به نفع دامداران یا کشاورزان؟

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرخه گفت: بیش از 50 کارگاه و دوره آموزشی ترویجی برای کشاورزان و باغداران دو شهرستان دامغان و سرخه برگزار شد.

کارگاه, دوره آموزشی, کشاورزان, کارگاه آموزشی-ترویجی کشاورزان دامداران برنقل ازد

کارگاه, دوره آموزشی, کشاورزان, سرخه
به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان ،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرخه گفت: در راستای ارتقای سطح آگاهی و دانش بهره برداران بخش کشاورزی 22 کارگاه و کلاس آموزشی ترویجی با مشارکت بیش از 510 نفر از بهره برداران این شهرستان در بخش های متفاوت کشاورزی برگزار شد .
امیر رضوی با بیان اینکه این دوره ها بر اساس نیاز سنجی های انجام شده از بهره برداران و با توجه به تقویم زراعی برنامه ریزی و اجرا شده است افزود: در این مدت بیش از 22 کارگاه و کلاس آموزشی ترویجی در بخش های متفاوت کشاورزی برگزار شده است که از این تعداد، هفت دوره با مشارکت بهره برداران بخش تولیدات گیاهی ،چهار کلاس آموزشی با مشارکت بهره برداران در بخش آموزش و ترویج و صنایع کشاورزی و 11 دوره آموزشی با مشارکت بهره برداران در بخش امور دام برگزار شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرخه تصریح کرد: جهاد کشاورزی شهرستان سرخه آمادگی دارد در صورت لزوم و براساس نیاز و در خواست بهره برداران دوره های آموزشی را برگزار کند و در صورتی که بخش خصوصی بخواهد کارگاه یا دوره آموزشی در بخش کشاورزی برگزار کند ضمن اینکه در صورت متناسب بودن محتوای دوره های آموزشی با نیاز بهره برداران همکاری لازم را خواهد داشت.
عباس علیان نژاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان نیز در این باره از برپایی 29 کارگاه و کلاس آموزشی ترویجی در بخش های متفاوت کشاورزی این شهرستان در راستای ارتقای سطح آگاهی و دانش فنی بهره برداران بخش کشاورزی خبر داد.
وی با بیان اینکه این دوره ها بر اساس نیاز سنجی های انجام شده از بهره برداران و با توجه به تقویم زراعی برنامه ریزی شده، اجرایی شده است افزود: در این مدت بیش از 29 کارگاه و کلاس آموزشی ترویجی با مشارکت بیش از 580 نفر از بهره برداران بخش های متفاوت کشاورزی برگزار شده است که از این تعداد دوره ها 15 مورد با مشارکت 300 بهره بردار بخش تولیدات گیاهی، هفت کلاس آموزشی با مشارکت بهره برداران آموزش و ترویج، پنج دوره آموزشی با مشارکت بهره برداران امور دام و همچنین دو دوره آموزشی با مشارکت بهره برداران در بخش صنایع کشاورزی و امور اراضی کشاورزی دامغان بوده است.
وی ضمن تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی یادآوری کرد: برخی از این دوره های آموزشی برحسب نیاز و فوریت دوره ها و استقبال تشکل های مردمی و بهره برداران زراعی، باغداری و دامپروری این شهرستان توسط فعالان بخش خصوصی اجرایی شده است.

فیلم خسارت دامداران به کشاورزان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات