طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
مجازیعکس های کانال هایی که در آن شهدا و ایثارگران عضو بودند

عکس های کانال هایی که در آن شهدا و ایثارگران عضو بودند

شهدا و ایثارگران آموزگاران درس فداکاری و ایثار هستند

برخی جوانان در گذشته کانالهایی را تجربه کرده اند که تفاوتش با کانالهای مدرن از فرش تا عرش است.

به نقل از خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ این روزها عضویت در کانال ها به اوج خود رسیده است همه سر و دست می شکنند تا بتوانند در گروهی قرار گیرند که پناهشان در تنهایی باشد، اما بودند کانالهایی که خانواده ای را تنها کرد.

دستی جدا شده، سری که بر بدن نیست، پایی که جامانده، جوی خونی که روان است، حنجره ای که پاره پاره آخرین حرفهایش را می زند، لباسی که رنگ خاکی زیبایش سرخ شده و چشمی که همه اینها را یکجا نظاره گر است.

می بیند و دم نمی زند، کانال است دیگر خیلی چیزاها درونش دارد جگر می خواهد واردش شوی، هر کسی جرات و لیاقتش را ندارد.

اینگونه نبود که با اراده و انتخاب یک گزینه وارد کانال شوی و چشمت بر روی دنیایی دیگر باز شود باید انتخابت می کردند، البته اعضایش هم کاملا حقیقی بودند و به معنای واقعی از محتوای کانال بهره مند می شدند و جایی برای وقت تلف کردن نبود! آنها جوان و نوجوان بودند و انتخاب می شدند که وارد کانال شوند و ما هم جوان و نوجوانیم و خودمان انتخاب می کنیم وارد کانال شویم اما این کجا و آن کجا!

هر روز تصاویر زیادی در کانال ها می بینیم، شاد و غمگین می شویم و آنها هم می دیدند و از شعف شادی غم از دست دادن دوست غمگین می شدند اما این شعف کجا و آن شعف کجا!

کانال است دیگر گاهی در آن جوانان را با خاک محصور می کردند و با تله انفجاری تمام آن را فرش و امروز فکر جوان را با هزاران هزار محتوای بی پایه و اساس بمباران می کنند.

صد حیف که اسمش باقی است و ماهیتش زیر و رو .....

کانالهای جبهه, کانال, جنگ تحمیلی, کانال شهدا ایثارگران عضو

کانالهای جبهه, کانال, جنگ تحمیلی, دفاع مقدس

جنگ تحمیلی, کانالهای جبهه, کانالهای جبهه, کانال شهدا ایثارگران عضو


جنگ تحمیلی, دفاع مقدس, کانال, کانال شهدا ایثارگران عضو


کانال, کانالهای جبهه, جنگ تحمیلی, کانال شهدا ایثارگران عضو


کانال, جنگ تحمیلی, دفاع مقدس, کانال شهدا ایثارگران عضو
شهدا و ایثارگران آبروی نظام
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات