طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ورزشیکاپیتان استقلال عزادار شد

کاپیتان استقلال عزادار شد

از قهر کاپیتان سابق استقلال تا حضور کریمی در تمرین خونه به خونه

کاپیتان تیم استقلال عزادار شد.

کاپ: مهدی رحمتی در سوگ فقدان مادر بزرگ خود عزادار شد.


مادر بزرگ رحمتی طی روزهای گذشته در کما بود.

کاپیتان سابق استقلال دَر لیست آقا معلم
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات