طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ورزشیچه کسی جهانبخش را سکته داد؟

چه کسی جهانبخش را سکته داد؟

آلکمار با گل علیرضا جهانبخش برنده شد

وینگر ایرانی آلکمار در تمرینات تیمش کمپانی کرد.

کاپ: علیرضا جهانبخش بازیکن تیم آلکمار هلند که در بازی آخر تیمش مقابل زوله به علت مصدومیت بازی نکرد این روزها تمرینات ریکاوری را دنبال می کند.

جهانبخش همچنین در پستی و تصویری که کنار بازیکن تیمشان که چند روز پیش تا استانه مرگ پیش رفت اشاره کرد که این بازیکن او را سکته داد.

علیرضا جهانبخش, علیرضا جهانبخش, علیرضا جهانبخش, کسی جهانبخش سکته

علیرضا جهانبخش

پیروزی آلکمار با گل سه امتیازی جهانبخش
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات