طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
کشت پاییزه گندم در مهاباد

کشت پاییزه گندم در مهاباد

شروع کشت پاییزه گندم در اراضی کشاورزی

کشاورزان مهابادی به استقبال کشت پاییزه گندم رفتند.

گندم, پاییزه, کشت, کشت پاییزه گندم مهاباد

گندم, پاییزه, کشت, مهاباد

به نقل از از کارشناس تولیدات گیاهی جهادکشاورزی شهرستان مهاباد گفت : کشت پاییزه گندم از اواسط مهر شروع می شود و تا دهم آبان ادامه می یابد.

خیاطی افزو د: در سال زراعی جاری 47 هزارو 600 هکتار از زمینهای شهرستان مهاباد به کشت پاییزه گندم اختصاص یافته است.

کارشناس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد با بیان اینکه بذر مورد نیاز بین کشاورزان این شهرستان توزیع شده اضافه کرد : تهیه آزمون خاک ، تغذیه خاک ، رعایت تاریخ کشت و توزیع بذر اصلاح شده از برنامه های جهادکشاورزی برای حمایت از کشاورزان است.

بگفته خیاطی ، امسال 106هزار تن گندم از کشاورزان مهابادی خریداری شد.

کشت پاییزه کلزا در 200 هکتار از اراضی شهرستان کوثر
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات