طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
کشت گندم در 142 هزار هکتار از اراضی کشاورزی
کشت گندم در ۱۳۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی

۱۴۲ هزار هکتار از اراضی آبی ودیم استان به زیر کشت گندم خواهد رفت .

قزوین, کشت گندم, بذوراصلاح شده, کشت گندم هکتار اراضی کشاورزی

قزوین, کشت گندم, بذوراصلاح شده, اراضی کشاورزی

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، از قزوین ؛ معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : امسال حدود ۵۲ هزار هکتار از اراضی برای کشت گندم آبی و حدود ۹۰ هزار هکتار از اراضی به کشت گندم دیم اختصاص یافته است .

محمود محمودی اظهار کرد: تاکنون بالغ بر ۲۵ هزار هکتار از اراضی گندم دیم و ۵ هزار هکتار از اراضی کشت شده است.

وی اضافه کرد : برای پایدار کردن تولید گندم با برنامه ریزی انجام شده ۷هزار تن بذر اصلاح شده گندم آبی و ۴ هزار تن بذر اصلاح شده گندم دیم در اختیار کشاورزان استان قرار گرفته است.

معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان یاد آور شد : کود موردنیاز نیز برای تمامی سطح زیر کشت استان از طریق کمپانی خدمات حمایتی تامین و در مبادی توزیع کود واقع در دهستانها و بخشها حمل و آماده توزیع در بین کشاورزان است.

محمودی از کشاورزان خواست: برای کشت از بذور اصلاح شده و کودهای پایه استفاده کنند و با رعایت تاریخ کاشت ، کشت این محصول را انجام دهند تا محصول خوب و با کیفیتی را تولید کنند.

کشت سویا در بیش از 15هزار هکتار از اراضی کشاورزی گرگان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات