طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیتوان دفاعی خود را افزایش می دهیم / کشور ما دشمنان شروری دارد

توان دفاعی خود را افزایش می دهیم / کشور ما دشمنان شروری دارد

ارتش و سپاه بازوان پر توان و مقتدر دفاعی کشور هستند

معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت: کشور ما دشمنان شروری دارد که لازمه مقابله با آن ها قدرتمند بودن است.

جمهوری اسلامی, سردار جزایری, توان بازدارندگی, کشور دشمنان شروری توان دفاعی دهیم

جمهوری اسلامی, سردار جزایری, توان بازدارندگی, قدرت نظامی, ستاد کل, توان دفاعی
سردار سرتیپ "سید مسعود جزایری" معاون ستاد کل نیروهای مسلح در گفت وگو با خبرنگار دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره ساز و کار و اهمیت ارتقا توان دفاعی جمهوری اسلامی عنوان داشت: کشور ما دشمنان شروری دارد که لازمه مقابله با آن ها قدرتمند بودن است.

وی افزود: یکی از ابزار قدرت در هر کشور و نظامی، قدرت و اقتدار نظامی و تسلیحاتی است و خوشبختانه جمهوری اسلامی در این مولفه بسیار قدرتمند است و همینطور که در گذشته یک روند موفقیتی را داشتیم در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: مسئله پیشرفت در همه عرصه ها از جمله عرصه نظامی باید رخ دهد و امید است که این پیشرفت هرچه بیشتر رخ دهد.

توان موشکی کشور، مظهر بالندگی صنایع دفاعی است
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات