طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیعکس های کل کل بامزه یک پدر با فرزند خردسالش

عکس های کل کل بامزه یک پدر با فرزند خردسالش

تصویر پدر فداکار برای درمان فرزندش کلیه اش را حراج کرد

کل کل بامزه یک پدر با فرزند خردسالش را در این نقل از ببینید.

به نقل از خبرنگار باشگاه شبانه باشگاه خبرنگاران جوان، هیچ کدام از ما دوست نداریم که وقتی یک وعده غذایی می خوریم، کسی مزاحم ما شود و از غذای ما بردارد.


کل کل بامزه یک پدر با فرزند خردسالش, باشگاه خبرنگاران جوان, باشگاه شبانه, کل کل بامزه پدر فرزند خردسالش

کل کل بامزه یک پدر با فرزند خردسالش, باشگاه خبرنگاران جوان, باشگاه شبانه, وعده غذایی, غذا خوردن


یک پدر اهل جرجیا این شوخی را با بچه کوچک خود مورد آزمایش قرار داد تا متوجه شود که آیا بچه او هم از این کار بدش می آید یا نه که در آخر هم متوجه شد که این تمایل بزرگ و کوچک ندارد و هیچ انسانی از این کار خوشش نمی آید.


غذا خوردن, باشگاه شبانه, کل کل بامزه یک پدر با فرزند خردسالش, کل کل بامزه پدر فرزند خردسالش


ویدیویی که این پدر در Juking Media به اشتراک گذاشته است نشان می دهد که بچه اش در حال خوردن غذا است ولی پدرش مزاحم او می شود و مقداری از غذای او برمی دارد که همین مسئله باعث گریه شدید بچه می شود.


کل کل بامزه یک پدر با فرزند خردسالش, غذا خوردن, باشگاه خبرنگاران جوان, کل کل بامزه پدر فرزند خردسالش


خوشبختانه با گریه های بچه پدر به اشتباه خودش پی می برد و غذای بچه را برمی گرداند که بچه هم به محض دیدن غذا جلوی خودش آرام می گیرد.


تصاویر کمتر دیده شده اَز محمد علی کلی دَر حال بازی با فرزندش
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات