طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
بین المللکمربند انفجاری مهریه خانوم داعشی! سند

کمربند انفجاری مهریه خانوم داعشی! سند

کمربند انفجاری مهریه خانوم داعشی!

سندهای ازدواجی در شهر سرت لیبی به دست آمده که نشان می دهد مهریه زنان داعشی یک کمربند انفجاری است.

کمربند انفجاری, مهریه, بین الملل, کمربند انفجاری مهریه زنان داعشی!سند

کمربند انفجاری, مهریه, بین الملل, لیبی, سرت, زنان داعشی, اسلحه کلاشینکف
به نقل از گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از پایگاه تونس کوپ ، دفتر رسانه ای عملیات موسوم به بنای آهنین وابسته به شورای ریاست جمهوری دولت وفاق ملی که بیش از سه ماه است، عملیاتی را برای آزاد سازی شهر سرت واقع در شمال لیبی شروع کرده، به مدارکی در این شهر ساحلی دست یافته است که نشان از ازدواج های عجیب و غریب بین عناصر گروهک تروریستی داعش می دهد.

در یکی از این اسناد که به دست نیروهای لیبیایی افتاده، نشان می دهد که مهریه یک زوج داعشی یک قبضه اسلحه کلاشنیکف بوده و مهریه زن داعشی دیگری یک کمربند انفجاری بوده است.

اسناد ومدارکی که در سرت به دست آمده است، نشان می دهد افرادی از کشورهای متفاوت از جمله تونس، لیبی و مالی در جمع عناصر گروهک تروریستی داعش در این شهر به چشم می خورند.

داعش شهر سرت زادگاه معمر قذافی، دیکتاتور پیشین لیبی را ژوئن 2015 اشغال کرد و نیروهای طرفدار دولت این کشور چندی پیش عملیات آزادسازی این شهر را شروع کردند.

شهر سرت به علت موقعیت جغرافیایی خود در نقشه لیبی، از اهمیت فوق العاده استراتژیک برخوردار است، چرا که حلقه ارتباطی بین شرق و غرب لیبی است و در کنار منطقه ی موسوم به هلال نفتی این کشور قرار گرفته است و کنترل آن می تواند موفقیت بزرگی در مبارزه با گروهک تروریستی داعش باشد.


اسلحه کلاشینکف, کمربند انفجاری, اسلحه کلاشینکف, کمربند انفجاری مهریه زنان داعشی!سند
عکس های لحظه رعب آور جدا کردن کمربند انفجاری از نوجوان داعشی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات