طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیکمک بلاعوض 4 میلیونی کمیته امداد برای ازدواج مجدد خانوم سرپرست خانوار

کمک بلاعوض 4 میلیونی کمیته امداد برای ازدواج مجدد خانوم سرپرست خانوار

65درصد از خانوم سرپرست خانوارزیر چتر کمیته امداد

مدیر کل کمیته امداد استان تهران ازکمک بلاعوض 4 میلیونی برای ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این نهاد خبر داد .

زنان سرپرست خانوار, کمک بلاعوض, کمیته امداد, کمک بلاعوض میلیونی کمیته امداد ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار

زنان سرپرست خانوار, کمک بلاعوض, کمیته امداد, باشگاه خبرنگاران جوان, ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار
محسن ولیئی مدیرکل کمیته امداداستان تهران در گفت وگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه زنان سرپرست خانوار زیاد ترین ترین قشر تحت پوشش این نهاد هستند اظهار داشت : حدود 54 هزار نفر و 70 درصد از افراد تحت پوشش کمیته امداد را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند.


وی در ادامه افزود: برای ازدواج مجدد این زنان، کمیته امداد پرداخت کمک بلاعوض 4 میلیون تومانی خرید لوازم زندگی و تشکیل زندگی رادرنظرگرفته است وعلاوه برآن وام قرض الحسنه تاسقف 5 میلیون تومان هم شامل این افراد می شود .


مدیرکل کمیته امداد استان تهران تصریح کرد : برای دختران در شرایط ازدواج که تحت پوشش این نهاد هستند نیز تا سقف 4 میلیون تومان به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرارخواهد گرفت .

ولیئی گفت: برای اشاعه فرهنگ ازدواج در جامعه وام 2 میلیون تومانی به صورت بلاعوض به پسران تحت پوشش اعطا می شود .


وی در پایان اظهار کرد :سال گذشته 3500 مورد ازدواج بابرنامه ریزی های کمیته امداد صورت گرفت که 252 موردآن شامل ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار با ارائه تسهیلات بود.


15 هزار زن سرپرست خانوار زیر پوشش کمیته امداد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات