طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
بین المللکنترل منطقه ای دیگر در غوطه شرقی دمشق به وسیله ارتش سوریه

کنترل منطقه ای دیگر در غوطه شرقی دمشق به وسیله ارتش سوریه

آزادسازی منطقه ای در غوطه شرقی دمشق به وسیله ارتش سوریه

ارتش سوریه کنترل منطقه رحبه الاشاره در غوطه شرقی دمشق را به دست گرفت.

غوطه شرقی دمشق, ارتش سوریه, بین الملل, کنترل منطقه غوطه شرقی دمشق وسیله ارتش سوریه

غوطه شرقی دمشق, ارتش سوریه, بین الملل, مزارع الریحان, سوریه

به نقل از گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، شبکه تلویزیونی العالم نقل از داد: ارتش سوریه کنترل منطقه رحبه الاشاره در مزارع الریحان در غوطه شرقی دمشق را به دست گرفت.


ارتش سوریه منطقه ای را در غوطه شرقی دمشق بازبعد گرفت
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات