طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
فرهنگی و هنریگریم امیرحسین مدرس در «نرگس مست»

گریم امیرحسین مدرس در «نرگس مست»

فیلمبرداری «نرگس مست» ادامه دارد

امیرحسین مدرس تصویری از خود در گریم یک روحانی در فیلم نرگس مست را منتشر کرد.

برترین ها: امیرحسین مدرس تصویری از خود در گریم یک روحانی در فیلم نرگس مست را منتشر کرد.

امیر حسین مدرس, امیر حسین مدرس, امیر حسین مدرس, گریم امیرحسین مدرس نرگس مست

امیر حسین مدرس

فیلمبرداری «نرگس مست» به نیمه رسید
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات