طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
انتشار گزارش بررسی حالت مانده مطالبات بانک های آذربایجان غربی

انتشار گزارش بررسی حالت مانده مطالبات بانک های آذربایجان غربی

بررسی حالت گمرکات و بازارچه های آذربایجان غربی

براساس نقل از بررسی حالت مانده مطالبات بانک های استان طی سال های 94-93 کل مانده سپرده سیستم بانکی استان در سال 93 برابر 84,157,004 میلیون ریال بوده است

بانک ها, ارومیه؛, مطالبات, نقل از بررسی حالت مانده مطالبات بانک آذربایجان غربی

بانک ها, ارومیه؛, مطالبات, نقل از

به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی با استناد به کار پژوهشی انجام شده در معاونت اقتصادی این اداره کل گفت: مبلغ کل مانده سپرده سیستم بانکی 93 با رشد 25 درصدی در 94 به 105,243,811 میلیون ریال رسیده وجمع کل تسهیلات اعطایی بانک های عامل استان در سال 93 برابر 98,308,366 میلیون ریال بوده که با رشد 13.9 درصدی، در سال 94 به 111,946,092 میلیون ریال رسیده است

غفار پور ادامه داد: همچنین مجموع مانده مطالبات سیستم بانکی استان در سال 93، برابر 7,634,391 میلیون ریال بوده که در سال 94 با رشد 12.1 درصدی، به8,557,918 میلیون ریال رسیده است که از این میزان 5,708,670 میلیون ریال مربوط به بانک های تجاری و 2,849,248 میلیون ریال مربوط به بانک های تخصصی است

وی افزود : بیشترین میزان مانده مطالبات سیستم بانکی استان با 5,397,628 میلیون ریال از نوع مشکوک الوصول است وبیشترین مانده مطالبات در سال 94، در بخش های زیاد اقتصادی، مربوط به بخش صنعت و معدن و از نوع مشکوک الوصول با 2,919,073 میلیون ریال است که نسبت به سال قبل 5.9 درصد رشد یافته است. همچنین بیشترین مانده مطالبات به تفکیک عقود اسلامی مربوط به فروش اقساطی و از نوع مشکوک الوصول با 2,453,449 میلیون ریال می باشد.

داود غفارپور در پایان افزود: که بررسی وصول مطالبات و سعی در کاهش و پیشگیری از ایجاد مطالبات جدید، می تواند ما را در مسیر هدایت و اداره مدیریت منابع و مصارف یاری رسانده و به مقدار قابل توجهی از آثار زیان بار مطالبات بکاهد.


بررسی حالت گمرکات و بازارچه های استان آذربایجان غربی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات