طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
گزارش عملکرد بورس زنجان در مرداد ماه سال 1395

گزارش عملکرد بورس زنجان در مرداد ماه سال 1395

گزارش عملکرد بورس زنجان در مرداد ماه سال 1395

نقل از عملکرد بورس زنجان در مرداد ماه سال 1395 در یک نگاه:

نقل از, بورس, عملکرد, نقل از عملکرد بورس زنجان مرداد ماه

نقل از, بورس, عملکرد, زنجان, مرداد1395
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زنجان، آمار عملکرد بورس منطقه ای زنجان در مرداد ماه سال 1395 به شرح زیر می باشد:

جمع

واحد

شرح

359.623.141

سهم

حجم خرید و فروش

773

میلیارد ریال

ارزش خرید و فروش

126

کد

کدهای جدید

27

تعداد

تعداد کارگزاریهای فعال

78086

واحد

شاخص بورس

21

روز

تعداد روزهای کاری بورس اوراق بهدارگزارش عملکرد بورس زنجان در خرداد ماه سال 1395
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات