طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
گزارش هواشناسی
مجری هواشناسی برای گزارش در خبر 14 حاضر شد فیلم

هوای آسمان استان کردستان طی امروز جمعه(30 مهر) صاف تا قسمتی ابری وزش باد همراه با غبارصبحگاهی ودر بعداز ظهر افزایش ابر پیش بینی می شود.

قسمتی ابری, غبار, کردستان, نقل از هواشناسی

قسمتی ابری, غبار, کردستان, وزش باد, صاف

به نقل از خبرنگارطاها پخشطاها پخشطاها پخش ازطاها پخشمدیرکل هواشناسی استان کردستان گفت: طبق تحلیل و بررسی آخرین نقشه های هواشناسی، طی امروز جمعه پدیده قابل ملاحظه هواشناسی دراستان تشکیل وافزایش ابر و وزش بادهمراه باغبار رقیق خواهد بود.

حیدری افزود:درروز شنبه موجی از هوای ناپایدارازجنوب استان گذرمی کندکه پیش بینی می شودبخش محدودی ازنواحی جنوبی استان با احتمال بارش های ضعیف وپراکنده باران همراه گردد

وی بیان کرد:طی امروز همچنان تداوم سردی هوا در طول شب وساعت های اولیه صبح را خواهیم داشت درطول هفته آینده نیز هواسردتر می گردد.

در حال حاضر دمای هوای استان 23 درجه سانتی گراد است.

گزارش هواشناسی استان کردستان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات