طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

گزارش کیفیت هوای مشهد

کیفیت هوا شهر مشهد با عدد شاخص 83 در شرایط سالم قرار دارد.

کیفیت, مشهد, خراسان رضوی, نقل از کیفیت هوای مشهد

کیفیت, مشهد, خراسان رضوی, سالم, هوا

به نقل از طاها پخش از طاها پخش،بررسی غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده ازن و منواکسید کربن بر غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روزگذشته در همین ساعت افزوده شده است.

براساس اطلاعات واصله از ایستگاه های سطح شهر کیفیت هوا در ایستگاه های سجاد،الهیه،چمن و امامیه در شرایط ناسالم برای گروه های حساس و سایر ایستگاه های سطح شهر سالم می باشد.

بیشترین بار آلودگی از ایستگاه الهیه با عدد شاخص 112 نقل از شده است.facebook google telegram twitter whatsApp