طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
گزارش کیفیت هوای مشهد

گزارش کیفیت هوای مشهد

گزارش کیفیت هوای مشهد

کیفیت هوا شهر مشهد با عدد شاخص کلی 99 در مرز شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

هوا, ناسالم, مشهد, نقل از کیفیت هوای مشهد

هوا, ناسالم, مشهد, خراسان رضوی, کیفیت

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد؛بر اساس داده های جمع آوری شده از ایستگاه های سطح شهر کیفیت هوا در ایستگاه خیام شمالی در شرایط ناسالم برای تمامی گروه ها و ایستگاه های خیام جنوبی، الهیه، چمن، امامیه، خیام شمالی، مفتح، سرافرازان و سمزقند در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارند.

سایر ایستگاه های سطح شهر در حالت مجاز می باشد.

بیشترین بار آلودگی از ایستگاه خیام شمالی با عددد شاخص 157 نقل از شده است.

با توجه به نقل از هواشناسی مبنی بر بروز ناپایدرای و پدیده گردو غبار انتظار می رود در ساعات آینده بر غلظت آلاینده ها افزوده گردد و کیفیت هوا کاهش یابد.

با این حال با بارش پیش رور پیش بینی می گردد شرایط سالم کیفیت هوا احتمالا فردا صبح تداوم داشته باشد.

حالت هشدار برای کیفیت هوای چهار ایستگاه مشهد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات