طاها پخش

تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیکاهش 67 درصدی بارندگی نسبت به پارسال
افزایش بارندگی ها نسبت به پارسال؛ منابع آب همچنان در بحران

نقل از بارندگی ها در سال جاری آبی تا پایان هفته سوم مهرماه اینگونه نشان می دهد که میزان بارندگی در مقایسه با سال آبی گذشته با کاهش ۶۷ درصدی روبرو است.


بحران آب خبرگزاری ایسنا: نقل از بارندگی ها در سال جاری آبی تا پایان هفته سوم مهرماه اینگونه نشان می دهد که میزان بارندگی در مقایسه با سال آبی گذشته با کاهش ۶۷ درصدی روبرو است.

بر اساس آخرین آمار حالت بارندگی منتهی به ۲۴ مهرماه سال جاری در کل کشور میزان بارندگی در مقایسه با سال آبی گذشته ۶۷ درصد و نسبت به متوسط درازمدت با کاهش ۶۰ درصدی روبرو است.

پربارش ترین نقطه کشور از ابتدای سال آبی جاری، شهرستان محمودآباد مازندران با ۱۴۹ میلی متر بارش و ایستگاه پل سردشت در آذربایجان غربی بدون بارندگی ثبت شده نقل از شده است.

در میان حوضه های آبریز اصلی کشور، بیشترین میزان بارندگی در این هفته مربوط به حوضه آبریز دریای خزر با ۱۶ میلی متر بارندگی بوده، در سایر حوضه ها نیز بجز فلات مرکزی با یک میلی متر بارندگی، میزان بارندگی ها صفر بوده است.

در میان حوضه های آبریز فرعی ۳۰ گانه نیز حوضه آبریز کل مهران با ۱۸ میلی متر افزایش و رودخانه های بلوچ با ۱۲ میلیمتر کاهش نسبت به سال گذشته بیشترین میزان تغییرات را در هفته منتتهی به ۱۹ مهرماه پشت سر گذاشته اند.

همچنین بیشترین میزان افزایش بارندگی نسبت به متوسط درازمدت در حوضه های فرعی ۳۰ گانه، با ۵ میلی متر افزایش مربوط به «ارس» و ۲۵ میلیمتر کاهش مربوط به رودخانه های بلوچ بوده است.

رشد 30 درصدی حجم نقدینگی درتیرماه نسبت به پارسال
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp