طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ورزشیرحمتی یک جانباز را به رختکن برد
لطفا بار مسئولیت را از دوش رحمتی بردارید

فرهاد کاظمی بعد از پایان مسابقه در داخل رختکن بسیار عصبانی بود و نسبت به صحبت های یکی از بازیکنانش واکنش شدیدی نشان داد.

خبرگزاری فارس: علیرضا منصوریان بعد از برتری تیمش خوشحالی عجیبی داشت.

* فرهاد کاظمی سرمربی سیاه جامگان اعتراض شدیدی به کمک داور مسابقه داشت و عباسی مدیرعامل سیاه جامگان هم به محمودزاده مسئول برگزاری مسابقه اعتراض شدیدی داشت که اطرافیان وی او را کنترل کردند.

* بازیکنان استقلال بعد از این برد به سمت رحمتی رفته و با وی خوشحالی کردند.

* توپ جمع کن های ورزشگاه بعد از پایان بازی به سمت رحمتی رفته و با وی تصویر سلفی گرفتند.

* عصبانیت شدید کاظمی به داخل رختکن هم منتقل شد و زمانی که صدای یکی از بازیکنان خود را شنید با صدای بلند فریاد زد «حرف نزن نمی خواهم صدایت را بشنوم».

* رحمتی کاپیتان استقلال یکی از جانبازان را به داخل رختکن استقلال برد.

بهره برداری از رختکن داوران در دیدار با کره
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات