طاها پخش

تدوین برنامه مدیریت یکپارچه برای احیای تالاب بختگان
تدوین برنامه 10ساله احیای دریاچه ارومیه

مدیرکل محیط زیست استان فارس گفت: برنامه ای تا پایان امسال برای حفظ و نگهداری این تالاب ارزشمند تدوین می شود.

برنامه, یکپارجه, تدوین, تدوین برنامه مدیریت یکپارچه احیای تالاب بختگان

برنامه, یکپارجه, تدوین, مدیریت, احیای تالاب بختگان
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ حمزه ولوی مدیرکل محیط زیست استان فارس با بیان اینکه جلسه ای تحت عنوان هم اندیشی تدوین برنامه مدیریت یکپارچه بختگان با حضور سازمان آب استان و تمامی مسئولان حوزه آبگیر استان برای احیای تالاب بختگان شکل گرفته است گفت: این جلسات برای تدوین برنامه احیای تالاب بختگان شکل گرفته است.
ولوی با بیان اینکه برداشت بی رویه از منابع سطحی و زیرزمینی، خشک سالی، بارش کم در 10 سال اخیر و کشاورزی گسترده در حوزه بختگان سبب خشکی این تالاب شده است، افزود: برنامه حفظ و نگهداری تالاب بختگان از اردیبهشت سال 96 در حوزه آب خیز بختگان اجرایی می شود.
او با بیان اینکه علاوه سازمان های دولتی که در حفظ و نگهداری و احیای این تالاب می توانند مفید باشند، افزود: سازمان های مردم نهاد و فرهنگ سازی در حوزه تمام آبگیر های استان می تواند کمک شایانی به تمام تالاب های استان فارس کند.
مدیرکل محیط زیست استان فارس با اشاره به اینکه خشک شدن تالاب بختگان سبب از میان رفتن گونه های متفاوت آبزیان و پرندگان شده است، تصریح کرد: احیای این تالاب می تواند زیست بومی طبیعی برای تمامی حیوانات منطقه و جاذبه گردشگری برای بازدید کنندگان این منطقه ایجاد کند.

تصویب طرح جامع مدیریت یکپارچه تالاب هامون
facebook google telegram twitter whatsApp