طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

ورزشیسلیمی و انوشیروانی رسما عذرخواهی کنند | فدراسیون جهانی وزنه برداری
برچسب ها:
خاک بر سر فدراسیون جهانی وزنه برداری فیلم | سجاد انوشیروانی

فدراسیون جهانی وزنه برداری با ارسال نامه ای عذرخواهی رسمی سلیمی، انوشیروانی و فدراسیون ایران بابت اتفاقات المپیک ریو را خواستار شد.


بهداد سلیمی

خبرگزاری ایسنا: بعد از این که بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی به هیات ژوری برای قبول نکردن حرکت دوم سلیمی در المپیک ریو اعتراض کردند، فدراسیون جهانی با ارسال نامه ای عذرخواهی رسمی سلیمی، انوشیروانی و فدراسیون وزنه برداری ایران را خواستار شد.


در جلسه شورای عالی فنی، اعضا بعد از شنیدن سخنان رییس فدراسیون در خصوص نامه ارسالی فدراسیون جهانی وزنه برداری مبنی بر عذرخواهی رسمی بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی به همراه فدراسیون ایران از فدراسیون جهانی در جلسه هیات رییسه جهانی که قرار است در حاشیه مسابقات جهانی مالزی (نوجوانان) برگزار شود، مصوب کردند تا هر گونه رایزنی و ارتباط با فدراسیون جهانی به جهت مرتفع شدن این موضوع مهم حتما با رعایت شئونات دو طرف، براساس حفظ منافع ملی و اقتدار ملی انجام گیرد.

گلایه بهداد سلیمی از رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری اینستاپست
facebook google telegram twitter whatsApp