طاها پخش

سیاسیایران به دنبال تقویت روابط خود با کویت
کویت خواستار تقویت ثبات در منطقه با همکاری ایران شد

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با تأکید بر روابط دوستانه و نزدیک تهران و کویت، بر علاقه مندی ایران نسبت به توسعه این مناسبات تأکید کرد.


ایران, کویت, بهرام قاسمی

خبرگزاری ایرنا: بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با تأکید بر روابط دوستانه و نزدیک تهران و کویت، بر علاقه مندی ایران نسبت به توسعه این مناسبات تأکید کرد.

قاسمی در گفت و گو با شبکه تلویزیونی الکوت کویت با اشاره به ظرفیت های پیش روی دوکشور در راستای توسعه مناسبات دوجانبه، تصریح کرد: 'تهران خواستار گسترش روابط با کویت در تمامی زمینه ها و گام برداشتن در جهت تحقق مصالح و منافع دو ملت و دو کشور است.'

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان همچنین کویت را همسایه ای مهم و استراتژیک برای ایران دانست و خاطر نشان کرد: روابط ایران و کویت تاریخی و ریشه دار است و تهران در گذشته نیز به حمایت از کویت پرداخته و دیدگاه مثبتی نسبت به دولت و مقامات این کشور دارد و امیدوار است مسئولان کویتی نیز برای تقویت روابط آمادگی داشته باشند.'


بهرام قاسمی راهبرد تهران برای توسعه روابط با همسایگان خود در حاشیه خلیج فارس را امری ثابت دانست و گفت: دیدگاه تهران توسعه روابط با همسایگان در زمینه های سیاسی و اقتصادی می باشد و سیاست حسن همجواری و نزدیک کردن ملت های ایران و کویت به یکدیگر برای تهران اهمیت ویژه ای دارد.


وی در این گفت و گو اشاره ای نیز به روابط تهران با کشورهای غربی داشت و تأکید کرد: 'ایران به دنبال توسعه مناسبات خود با کشورهای اروپایی است همان گونه که اخیرا روابط تهران و لندن به سطح سفرا ارتقا یافته و این روند همچنان ادامه خواهد یافت. '

ایران و عمان به دنبال ارتقای روابط به ویژه در سطح اقتصادی و تجاری هستند
facebook google telegram twitter whatsApp