طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

ورزشیاز صدرنشینی پرسپولیس تا جان گرفتن استقلال
پرسپولیس 2 بر صفر استقلال را می برد | انصاریان

تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی چاپ امروز یکشنبه بیست و پنجم مهر به مسائل متفاوت ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص دارد.

به نقل از گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان؛ تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی چاپ امروز یکشنبه بیست و پنجم مهرماه به مسائل متفاوت ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص دارد.

روزنامه شوت, روزنامه نود, ایران ورزشی, صدرنشینی پرسپولیس جان استقلال

روزنامه شوت, روزنامه نود, ایران ورزشی, روزنامه هدف, روزنامه پیروزی, روزنامه گل, روزنامه های ورزشی, استقلال جوان, قدس ورزشی, خبر ورزشی

روزنامه های ورزشی, استقلال جوان, قدس ورزشی, صدرنشینی پرسپولیس جان استقلال


استقلال جوان, خبر ورزشی, روزنامه شوت, صدرنشینی پرسپولیس جان استقلال


ایران ورزشی, روزنامه هدف, روزنامه هدف, صدرنشینی پرسپولیس جان استقلال


روزنامه پیروزی, قدس ورزشی, روزنامه شوت, صدرنشینی پرسپولیس جان استقلال


روزنامه شوت, قدس ورزشی, روزنامه پیروزی, صدرنشینی پرسپولیس جان استقلال


استقلال جوان, روزنامه های ورزشی, روزنامه نود, صدرنشینی پرسپولیس جان استقلال


قدس ورزشی, ایران ورزشی, روزنامه گل, صدرنشینی پرسپولیس جان استقلال


روزنامه شوت, روزنامه نود, خبر ورزشی, صدرنشینی پرسپولیس جان استقلال
استقلال دو بر یک پرسپولیس را می برد | تیموریان
facebook google telegram twitter whatsApp