طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
مجازیارزیابی میزان اضطراب خانوم از روی اندازه انگشتان دست
رابطه اندازه انگشتان دست با استرس خانوم

تحقیقات دانشمندان علوم اعصاب نشان داده است انگشتان دست نقش مهمی در ارزیابی میزان اضطراب زنان و همچنین توانایی های ورزش شان ایفاء می کند.

دانشمندان علوم اعصاب, میزان اضطراب زنان, مهارتهای فکری و روانی, ارزیابی میزان اضطراب زنان اندازه انگشتان دست

دانشمندان علوم اعصاب, میزان اضطراب زنان, مهارتهای فکری و روانی, هورمون تستوسترون
به نقل از گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محققان نروژی در این مطالعه، نقش هورمون تستوسترون را برای ارزیابی رابطه بین انگشت اشاره (سبابه) و انگشت حلقه مورد بررسی قرار دهند تا دریابند یک فرد چقدر در معرض هورمون تستوسترون در رحم بوده است.


کارل پینتزکا، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «افراد دارای انگشت سبابه کوتاه تر از انگشت حلقه، در معرض میزان بالای هورمون تستوسترون بوده اند، از اینرو دارای توانایی های فیزیکی و ورزشی بیشتری هستند، اما در معرض اختلال بیش فعالی، اوتیسم و سندروم تورت هم قرار دارند.»


محققان در یک گروه متشکل از ۴۲ زن که انگشتان دست شان اندازه گیری شده بود بررسی های خود را انجام دادند. به نیمی از زنان یک قطره تستوسترون و به نیم دیگر دارونما داده شد. سبعد از زنان خواسته شد تا شماری از مهارت های فکری و روانی را انجام دهند.


پینتزکا در ادامه عنوان می کند: «بیشترین تاثیر در مورد معیارهای گوناگون فیزیکی و ورزشی مشاهده شد، چراکه میزان بالای تستوسترون پیش از تولد رابطه مداومی با توانایی ها و ویژگی های بهتر در سنین بالای عمر دارد.»


به گفته وی، «قابلیت کلی این است که میزان بالای تستوسترون با توانایی های بیشتر در زمینه مهارت های که مردان معمولا بهتر انجام می دهند، نظیر مهارت های گوناگون مکانی همچون حس مسیریابی، مرتبط است.»


وی در پایان عنوان می کند: «زنانی که در مهارت های چرخش ذهنی بهترین نمره را دریافت کردند، دارای میزان تستوسترون بالای هم در دوره جنینی و هم در دوره زندگی بزرگسالی شان بودند، درحالیکه زنانی که بدترین نمره را کسب کرده بودند، دارای میزان پایین این هورمون در هر دو دوره بودند.»


منبع: مهر


تصاویر دختری کِه انگشتان دست وَ پایش هم اندازه اند!
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات