طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

ویدیو و فیلمانیمیشن کوتاه Borrowed Time
انیمیشن کوتاه Switch Man

کلانتر بار دیگر به جایی برمی گردد که برای او خاطراتی را زنده میکند که کل عمر خود را صرف فراموش کردن آن کرده. او باید با واقعیت اشتباهی که کرده بار دیگر رو برو شود و قدرتی پیدا کند تا به زندگی ادامه دهد.

وب سایت کوتاه: کلانتر بار دیگر به جایی برمی گردد که برای او خاطراتی را زنده میکند که کل عمر خود را صرف فراموش کردن آن کرده. او باید با واقعیت اشتباهی که کرده بار دیگر رو برو شود و قدرتی پیدا کند تا به زندگی ادامه دهد.


انیمیشن کوتاه, فیلم


انیمیشن کوتاه وَ ترسناک isolated
facebook google telegram twitter whatsApp