طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
فرهنگی و هنریواکنش به تخریب سنگ قبر محمدعلی سپانلو
هدف از تخریب سنگ مزار فوتبالی ها چیست؟ / داربی دیوانگان در قبرستان

برادرزاده محمدعلی سپانلو در پی تخریب سنگ قبر این شاعر، پژوهشگر و مترجم، یاداشتی نوشت.

خبرگزاری ایسنا: برادرزاده محمدعلی سپانلو در پی تخریب سنگ قبر این شاعر، پژوهشگر و مترجم، یاداشتی نوشت.

در بخش هایی از یادداشت ارسالی شبنم سپانلو برای ما آمده است:

در روزهای میانی اردیبهشت ۹۴ و در مرکز شهر تهران، شهری که سالها به آن پایبند بود از میان ما رفت. شاعر تهران روزی ما را ترک کرد، محکم و صبور. گرفتن مجوز برای دفن و سوگواری، غم از دست دادن عمویی نازنین و اسطوره ای در ادبیات را فرسایشی تر کرد. تصمیم اولیه بر این بور که خاک امامزاده طاهر در کرج پیکر شاعر را در برگیرد. مجوزها صادر نشد و تنها مرهم، صحبتهای جناب مسجدجامعی بود که فرمودند شاعر تهران را چرا بیرون از تهران دفن کنند؟ مهدی اخوت دوست و همراه چندین ساله عمو گوشزد کرد سپانلو هر جا دفن شود، سپانلو است. تهران، شاعرش را بلعید. بعد از انجام مراتب اداری، قطعه نام آوران جایی برای قامت خسته و خمیده محمدعلی سپانلو باز کرد و از باربد گلشیری عزیز خواسته شد که سنگی درخور نام محمدعلی سپانلو با توجه به اندیشه های شاعر، طراحی و اجرا کند.

این کار چه به لحاظ اجرا و چه به لحاط کانسپت طراحی زمانبر شد و به ناچار ما سنگی موقت برای گور آماده کردیم. تا اینکه در تابستان امسال، لوحی شبیه به سنگ مزار با متریالی از آسفالت تهیه شد که نشانه ای از تهران بود و در درون آن قایقی متلاطم و پلکانی به نشان قایق سواری روی آسفالت تهران به همراه اسم و تاریخ زندگی شاعر و چند کلامی از کلام ماندگارش روی سرب و با حروف چاپی برتصویر توسط طراح کار، آماده شد و در گورستان نام آوران که به علت وجود لوح های بلند برج مانند در آن رفت و آمد بسیار سخت است، به زحمت عمده کار گذاشته شد. چند روز پس که برای دیدن نتیجه تمام شده کار رفتیم، چند سوراخ و خطی از ابزار (فرز) روی سنگ ایجاد شده بود. خودمان را و هواداران را توجیه کردیم که قطعا تصادفی است و عمدی در کار نیست. چند هفته پس اما داستان بالاتر از این حرفها گرفت و کل مزار سیمان شد... آقایان در سازمان بهشت زهرا می فرمایند ما کنترلی روی قطعات نداریم حتی در قطعه نام آوران با برج و باروی اطرافش. بعد مردم نازنین تهران بدانید که ممکن است هر لحظه قبر عزیزانتان، اسطوره های ملی و هنری و اخیرا حتی ورزشکاران ویران شود چون سازمان مسئولیتی ندارد و نمی پذیرد. زمانی اگر به زندگان نه اما به مردگان احترام می گذاشتیم و حرمت ها را نگاه می داشتیم.


... اما دریغا ... و اینجای صحبتم با جناب آقای مسجدجامعی است؛ شما گفتید جای شاعر تهران، در تهران است، اما حتی یک لوح نام و نشان را همین تهران برای مردی به بزرگی  محمدعلی سپانلو تحمل نکرد.

شبنم سپانلو - مهرماه ۱۳۹۵

همچنین به گفته باربد گلشیری، سازنده نشان مزار محمدعلی سپانلو، یک هفته بعد از نصب، آن را با قلم و چکش سوراخ کرده بودند و دو جای بالای سنگ نبشت را نیز با فرز تراشیده بودند. دست آخر هم روی مزار را یک جا سیمان کردند.

سپانلو, نویسندگان ایرانی, سپانلو, تخریب سنگ قبر محمدعلی سپانلو

نویسندگان ایرانی, سپانلو

واکنش قناعتی به تخریب سنگ قبر ورزشکاران
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات