طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دیدنی و خواندنیدانستنی های جذاب از ابرهای ماماتوس
دانستنی هایی از تلویزیون های اینترنتی ایران

اگر طبقات هوای میانی و بالای جو مرطوب و طبقات پایینی آن خشک باشند، بر اثر جابجایی سریع آنها و ترکیب شدنشان با تراکم آب های موجود در جو، ابرهای شگفت انگیز ماماتوس شکل می گیرند؛...

وبسایت تابناک باتو: ابرهای ماماتوس (mammatus) یکی از پدیده های زیبای طبیعت است که همواره با رعد و برق شدید همراه بوده و اغلب از یک توفان سخت و سنگین خبر می دهند.

بنا بر این نقل از، ابرهای ماماتوس عبارت است از مجموعه هایی از ابرهای خوشه ای و انبوه که به یکدیگر متصل شده اند. این ابرها مانند پنبه زده شده و درهم فرو رفته به نظر می رسند.

قطر هر یک از بخش های تشکیل دهنده خوشه، حدود ۳ کیلومتر و طول آن ۵ کیلومتر است؛ ماماتوس نام خود را از کلمه لاتین (Mammal) گرفته و ممکن است از ابرهای کومه ای بارا (Cumulonimbus) کومولونیمبوس ها زاده شوند.

این نقل از می افزاید: اگر طبقات هوای میانی و بالای جو مرطوب و طبقات پایینی آن خشک باشند، بر اثر جابجایی سریع آنها و ترکیب شدنشان با تراکم آب های موجود در جو، ابرهای شگفت انگیز ماماتوس شکل می گیرند؛ به عبارتی دیگر، «درجه حرارت» و «رطوبت» از عوامل اصلی شکل گیری این ابرها هستند.

این ابرها معمولا از یخ تشکیل شده اند، حال آنکه می توانند ترکیبی از یخ و آب مایع هم باشند.

گفتنی است، ماندگاری ماماتوس ها از ده تا پانزده دقیقه در آسمان است و گاه به ساعت ها هم می رسد و بعد از آن کم کم متلاشی می شوند.

ابر, دانستنی, ماماتوس, دانستنی ابرهای ماماتوس

دانستنی, ماماتوس, جالب, ابر

ماماتوس, جالب, ابر, دانستنی ابرهای ماماتوس

دانستنی, دانستنی, جالب, دانستنی ابرهای ماماتوس

دانستنی, ابر, جالب, دانستنی ابرهای ماماتوس

ابر, ابر, ماماتوس, دانستنی ابرهای ماماتوس

ابر, جالب, ماماتوس, دانستنی ابرهای ماماتوس

ماماتوس, ابر, جالب, دانستنی ابرهای ماماتوس

جالب, ابر, دانستنی, دانستنی ابرهای ماماتوس

ابر, ماماتوس, دانستنی, دانستنی ابرهای ماماتوس

دانستنی, ماماتوس, جالب, دانستنی ابرهای ماماتوس

ماماتوس, ابر, دانستنی, دانستنی ابرهای ماماتوس

دانستنی, جالب, ابر, دانستنی ابرهای ماماتوس

ماماتوس, جالب, ماماتوس, دانستنی ابرهای ماماتوس

دانستنی, ماماتوس, جالب, دانستنی ابرهای ماماتوس

جالب, جالب, ماماتوس, دانستنی ابرهای ماماتوس

ماماتوس, جالب, دانستنی, دانستنی ابرهای ماماتوس

ماماتوس, جالب, ماماتوس, دانستنی ابرهای ماماتوس

ماماتوس, دانستنی, ابر, دانستنی ابرهای ماماتوس

ابر, جالب, دانستنی, دانستنی ابرهای ماماتوس

دانستنی های درباره آموکسی سیلین
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات