طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیارتقای رتبه جهانی کشتیرانی ایران
رتبه جهانی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ارتقا یافت

ناوگان حمل کانتینری گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در جدیدترین رده بندی بین المللی با چهار پله صعود در رتبه ۱۹ جهان قرار گرفت.


کشتیرانی, کشتیرانی ایران

خبرگزاری مهر: موسسه تحقیقاتی کلارکسون لندن (Container Intelligence Monthly) در آخرین رتبه بندی مالکین کشتی های کانتینربر جهان، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را با چهار پله صعود، در رده ۱۹ دنیا قرار داد.

بنا به نقل از ماهیانه موسسه تحقیقاتی کلارکسون، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) برای دومین ماه متوالی با مالکیت مجموع تناژ حمل برابر با ۹۲.۶۷۴ TEU در رتبه نوزدهم جدول مالکان کشتی های کانتینری جای دارد.

نقل از منتشر شده از سوی این موسسه حاکی از جایگاه مناسب و توانمندی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دوران جدید بعد از لغو تحریم ها و نیز بزرگترین ناوگان ملی حمل و نقل دریایی کشور در منطقه خاورمیانه است.

شایان ذکر است، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در میان مالکان کشتی های کانتینربر در مدت مشابه سال قبل در رتبه ۲۳ قرار داشت.

رتبه نخست رنکینگ جهانی اسراف غذا برای ایران! فیلم
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات