طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

ورزشیاسکودتو در این بازی ها نهفته است | آلگری
برچسب ها:
بازی با اینتر برای ما کلیدی است | آلگری

سرمربی یوونتوس معتقد است بازی خیلی پیچیده ای مقابل اودینزه شاهد بوده.


یوونتوس

کاپ: مکس آلگری بعد از پیروزی 2 بر یک تیمش مقابل اودینزه گفت: 


بازی خیلی پیچیده ای بود و ما آن را پیچیده تر کردیم، زیرا باید از موقعیت های خود بهتر استفاده می بردیم. اسکودتو با پیروزی در چنین بازی هایی به دست می آید و ما در مسیر درستی قرار داریم. هنوز در خصوص بازی بعدی فکر نکرده ام. قرار بود پیانیچ امروز بازی کند، اما صبح احساس بیماری داشت، برای همین مجبور شدم در ترکیب تغییراتی را ایجاد کنم. یوونتوس در هفت بازی از هشت بازی اول فصل به پیروزی رسیده و پیروزی پس از وقفه بازی های ملی آن هم مقابل این اودینزه روحیه ما را چند برابر خواهد کرد.

آلگری تعیین می کند کجا بازی کنم | پیانیچ
facebook google telegram twitter whatsApp