طاها پخش

فرهنگی و هنرینبش قبری صورت نگرفته است / جدیدترین اظهارنظر برادر طاهره صفارزاده
پیکر طاهره صفارزاده را نبش قبر کردند

جلال صفارزاده، برادر طاهر صفارزاده در تازه ترین اظهار نظر خود گفت: نبش قبری صورت نگرفته است

طاهره صفارزاده, نبش قبر طاهره صفارزاده, امامزاده صالح, جدیدترین اظهارنظر برادر طاهره صفارزاده نبش قبری صورت نگرفته

طاهره صفارزاده, نبش قبر طاهره صفارزاده, امامزاده صالح

جلال صفارزاده، برادر طاهر صفارزاده در خصوص حالت نبش قبر خواهرش به خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛گفت: در شهریور ماه سال گذشته متوجه شدیم که فرد دیگری را بدون اجازه ما در محل دفن طاهره صفارزاده به خاک سپرده اند و متعاقب آن نامه ای با این مضمون که اجازه بدهید پیکر این شاعر را به سیرجان، محل تولدش منتقل کنیم، به دفتر مقام معظم رهبری نوشتیم و منتظر جواب هستیم.

وی ادامه داد: از هنگامی که این اتفاق رخ داد تصمیم گرفتیم با هیچ خبرگزاری صحبت نکنیم اما به تازگی متوجه شدیم که نبش قبری صورت نگرفته است.

گفتنی است پیش از این برادر صفارزاده در نشست سال گذشته جایزه ادبی طاهر صفارزاده اذعان داشت مسئولان آستان امامزاده صالح (ع)، جسد طاهره صفارزاده را از قبر وی بیرون آوردند و کس دیگری را به جایش دفن کردند.

هایفو HIFU - جدیدترین تکنولوژی لیفت صورت-دکتر مقامی
facebook google telegram twitter whatsApp