طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

نمایش تعزیه ذبح عظیم با اتفاقات کربلا تا شام و خرابه های شام تا حرم
نمایش تعزیه ذبح عظیم با اتفاقات کربلا تا شام و خرابه های شام تا حرم برگزارشد

گروه محبان اهل بیت (ع) با مشارکت و همکاری شهرداری منطقه نمایش تعزیه ذبح عظیم را برگزار کردند.

به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه؛به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی و ایام محرم نمایش تعزیه ذبح عظیم در ارومیه برگزار شد.

این نمایش تعزیه با کارگردانی مهدی بخشی و حجت شریفی به مدت چهار روز صحنه های مختلفی از واقعه عاشورا را به عکس می کشد.

ارومیه, تاسوعا, ذبح عظیم, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرم

ارومیه, تاسوعا, ذبح عظیم, آذربایجان غربی, عاشورا


ذبح عظیم, تاسوعا, ارومیه, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرم


آذربایجان غربی, تاسوعا, عاشورا, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرم


آذربایجان غربی, ذبح عظیم, ذبح عظیم, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرم


تاسوعا, آذربایجان غربی, تاسوعا, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرم


عاشورا, تاسوعا, ذبح عظیم, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرم


عاشورا, آذربایجان غربی, تاسوعا, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرم


ذبح عظیم, آذربایجان غربی, تاسوعا, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرم


ذبح عظیم, تاسوعا, عاشورا, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرم


آذربایجان غربی, ذبح عظیم, تاسوعا, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرم


آذربایجان غربی, ذبح عظیم, عاشورا, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرم


عاشورا, ارومیه, تاسوعا, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرم


ذبح عظیم, تاسوعا, آذربایجان غربی, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرم


ذبح عظیم, عاشورا, ارومیه, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرم


تاسوعا, آذربایجان غربی, عاشورا, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرم


تاسوعا, آذربایجان غربی, ارومیه, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرم


آذربایجان غربی, ذبح عظیم, تاسوعا, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرم


عاشورا, آذربایجان غربی, تاسوعا, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرم


عاشورا, آذربایجان غربی, ارومیه, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرم


تاسوعا, ارومیه, تاسوعا, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرم


آذربایجان غربی, عاشورا, ذبح عظیم, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرم


تاسوعا, ارومیه, ذبح عظیم, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرم


ذبح عظیم, آذربایجان غربی, عاشورا, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرم


آذربایجان غربی, ارومیه, عاشورا, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرم


ذبح عظیم, ارومیه, عاشورا, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرم


ارومیه, آذربایجان غربی, ذبح عظیم, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرم


ذبح عظیم, ارومیه, آذربایجان غربی, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرم


عاشورا, تاسوعا, آذربایجان غربی, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرم


تاسوعا, عاشورا, ذبح عظیم, نمایش تعزیه ذبح عظیم اتفاقات کربلا شام خرابه شام حرمعکس های نمایش تعزیه ذبح عظیم در تاسوعای حسینی برگزارشد
facebook google telegram twitter whatsApp